Studio Fotograficzne Lublin – fotografia reklamowa i lotnicza »

Masthead header

Mosty w Rzeszowie | iluminacja

Most jest położony w centrum miasta, wzdłuż nowo budowanej Trasy Zamkowej. Trasa ta ma powiązać istniejące centrum ze stale rozbudowywanymi terenami mieszkaniowymi na prawym brzegu rzeki. W zamierzeniu rzeszowskich władz, most oprócz podstawowej funkcji komunikacyjnej ma również stanowić pewien architektoniczny akcent, dodatkowo podkreślający walory estetyczne otoczenia i stanowiący ważny element ciągu spacerowego.
Most jest pięcioprzęsłowym zespolonym ustrojem ciągłym o przęsłach rozpiętości
44,0 + 44,0 + 28,0 + 28,0 + 28,0 = 172,0 m. Dwa główne przęsła nurtowe oparto na trzech równoległych żelbetowych łukach bezprzegubowych o rozpiętości osiowej 50 m; połączenie łuków z dźwigarami stalowymi jest sztywne. Szerokość pomostu jest równa 20,98 m.
Łuki są posadowione na ścianach szczelinowych, przyczółki na palach wielkośrednicowych, a podpory pośrednie lewobrzeżnej części mostu mają posadowienie bezpośrednie.
Most Narutowicza, wielokrotnie nazywany kładką jest niewielkim mostem o wielkim znaczeniu komunikacyjnym. Ułatwia on przede wszystkim przejście studentom w kierunki centrum miasta, jak i upraszcza dotarcie do przychodni na ul. Warzywnej. W ciągu ulicy Powstańców Warszawy znajduję się kolejny większy most wraz z zaporą. Most Karpacki ten nie tylko ułatwia dostęp do Zalewu rzeszowskiego i bulwarów, ale przede wszystkim stanowi południową obwodnicę miasta. Ostatnim większym mostem nad Wisłokiem jak dotąd jest Most Załęski, wzdłuż ulicy Ciepłowniczej, jako jedyny most w dzielnicy Staromieście w kierunku Załęża.