Studio Fotograficzne Lublin – fotografia reklamowa i lotnicza »

Masthead header

Zakres usług


Zdjęcia i filmy( HD/4K ) mają bardzo wysokie parametry techniczne, wykorzystywane są do:

Zastosowania techniczne:

 • Opracowywania GIS, fotogrametria, ortofotomapy:
  • terenów inwestycyjnych (pod kątem sprzedaży, ewidencji działek)
  • pól uprawnych (optymalizacja nawożenia, weryfikacja rozwoju plonów)
  • inwestycji budowlanych (postęp prac) i innych terenów
  • cmentarzy ( inwentaryzacja obiektów znajdujących się na cmentarzu:)
 • Inspekcja, nadzór i dokumentacja techniczna:
  • infrastruktury drogowej
  • infrastruktury kolejowej
  • obiektów przemysłowych
  • terenów inwestycyjnych
  • budynków
  • rurociągów
  • linii wysokiego napięcia
 • Monitoring środowiska:
  • zbiorników i cieków wodnych
  • obszarów leśnych
 • Identyfikacja stanowisk archeologicznych
 • Przedstawienia plenerów, przyrody, krajobrazów o różnych porach roku i dnia,
 • Dokumentacja zabytków przyrody i architektury

Zastosowania w reklamie i marketingu:

Zraszamy do obejrzenia galerii naszych zdjęć lotniczych, zdjęcia te zostały wykonane w kilkudziesięciu różnych lokalizacjach, gł. na terenie woj. lubelskiego.